Close

Mobiele surveillance

Tijdens de mobiele surveillance controleren wij objecten volgens een vooraf afgesproken procedure. Dit kan zijn op afsluiting, eventuele storingen, lekkages, gebreken en/of andere calamiteiten. Dit zal normaal gesproken gebeuren op onregelmatige tijden. Mochten wij onzuiverheden aantreffen dan wordt een van te voren afgesproken procedure gevolgd. Naast deze controlerondes is het ook mogelijk om door ons specifieke controles uit te laten voeren zoals brand- en sluitrondes of het openen en/of sluiten van uw pand of terrein.

Vanzelfsprekend nemen wij in de mobiele surveillance ook de alarmopvolgingen mee. De alarmopvolging is daarom ook onderdeel van onze mobiele surveillance en hierbij treden wij namens onze opdrachtgevers ook op als sleutelhouder bij onraad gemeld door derden.

Wij rijden deze surveillances op onregelmatige tijden en onze aanwezigheid heeft een risicobeperkend effect doordat wij preventief zichtbaar aanwezig zijn.


Tijdelijke surveillance

Ook bij de mobiele surveillance is het mogelijk dat wij tijdelijk onze diensten aanbieden bijvoorbeeld als u zelf verhinderd bent of niet op Texel aanwezig. Maar ook het controleren van bouwterreinen behoort tot de mogelijkheden. Het is uitermate vervelend als spullen verdwijnen of kapotgaan. Deadlines en opleverdata kunnen hierdoor mogelijk niet gehaald worden.

Ook bij mobiele surveillance is het gebruikelijk dat wij bij incidenten een rapport opmaken en aan u kenbaar maken wat er is voorgevallen, zodat u op de hoogte bent wat er in of rond uw object heeft plaatsgevonden tijdens uw afwezigheid.

Het surveilleren van onze surveillancedienst is een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op Texel in het algemeen. Bij het surveilleren houden wij toezicht op bezittingen van onze klanten maar waken ook over bezittingen van derden en hierbij houden wij alles goed in de gaten. Het surveilleren heeft als doel om in een vroeg stadium onregelmatigheden te signaleren. Het is dus vooral een preventieve maatregel. Wij denken uiteraard met gezond verstand, in hoge mate preventief en hopen hiermee de gevaren en/of risico`s te verkleinen of, nog beter, te voorkomen.

Vul hier uw telefoonnummer in en wij bellen u. Bij alarm en spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 0222-314779